Skip to content

Luft/luft varmepumpe

Varmepumper
Vil en varmepumpe luft/luft egne seg i min bolig?

En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, dess mer gunstig er en luft-luft-varmepumpe. I ekstra kjølige områder bør du derfor velge en varmepumpe konstruert for nordisk klima.

Luft til luft varmepumpe

Varmepumper er et av de mest anbefalte enøktiltakene i Norge – kanskje ikke så rart da strømprisene har skutt i været de siste årene. Undersøkelser utført av *Enova viser at ca. 60% av energiforbruket i en gjennomsnittlig bolig, er knyttet direkte til oppvarming. Årsaken til at varmepumper gir deg kraftig oppvarming, sett i forhold til energien som benyttes, er at varmepumper utnytter energien som allerede finnes lagret i våre omgivelser. Når det gjelder luft til luft varmepumper henter de sin energi fra uteluften, selv om temperaturen skulle passere -20C. Det er fortsatt mye energi å utvinne selv ved -20C, når vi tenker oss at en moderne varmepumpe benytter et kjølemedie som koker ved -52C.

Prinsippet bak luft til luft

Ved å tilføre elektrisitet til varmepumpen lages et kunstig trykk og temperaturen heves slik at den kan benyttes til boligoppvarming. For å drive pumpen brukes én del elektrisitet, to til tre deler energi hentes fra omgivelsene og varmepumpen leverer tre til fire deler nyttig varme. Luft-luft-varmepumper kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, og er mest effektiv i boliger med åpen romløsning. Kort sagt vil en luft til luft varmepumpe lønne seg i 90% av dagens eneboliger. Du skal med andre ord være eier av en meget spesiell bolig, hvis du ikke har mulighet for å oppnå en besparelse på rundt 5 – 7000 kr. årlig.

Befaring av deres bolig

For at vi enkelt skal kunne hjelpe deg med akkurat ditt behov, så tilbyr vi en uforpliktende befaring av din bolig. Vi kan på grunnlag av deres boligkonstruksjon, skreddersy en oppvarmingsløsning som dekker ditt behov og dine ønsker.